top of page

Podstawowym założeniem projektowym było stworzenie nowego charakterystycznego i atrakcyjnego miejsca przy wykorzystaniu jego naturalnego potencjału tj. rzeki i jej nabrzeża, bliskości traktów komunikacyjnych czy obiektów kultury. Kolejnym, odwołanie się i podkreślenie nadmorskiego oraz portowego charakteru miasta.
Celem nadrzędnym uczyniono jednak chęć wywołania pozytywnych emocji wśród odbiorców. Wynikające z nich oddziaływanie oraz trafność formy w dalszej perspektywie może pozwolić na wykreowanie nowego symbolu Kołobrzegu zarówno w świadomości mieszkańców jak i wizytujących je turystów. W odniesieniu do całego nadbrzeża pozwoli natomiast wyznaczyć jego dalszy jakościowy kierunek w modernizacji.

main_edytowane.jpg
bottom of page